ליסינג ושווי שימוש – לאן

ליסינג ושווי שימוש – לאן?

רו"ח אריק גולד

המשבר הכלכלי בסוף שנת 2008 ומחנק האשראי, שהגיע בעקבותיו, פגע במרבית חברות הליסינג בישראל. חלק מחברות הליסינג לא רכשו רכבים חדשים עד לאמצע 2009, חלק אחר מהחברות הפסיק לספק דגמים מסוימים ומיעוטם התנהל כרגיל.

המשותף לכל חברות הליסינג – עליית מחיר.

המחירים שהיו עד לפרוץ המשבר הכלכלי, אינם עוד. מחנק האשראי אמנם השתחרר והחברות שוב החלו להציע רכבים בכמויות גדולות יותר, אבל מחירי הליסינג לא ירדו. קשיי ענף הליסינג התאפיינו בעיקר אצל הלקוחות הגדולים, שם כמויות הרכבים משמעותיות והאשראי הנדרש משמעותי מאוד. כאמור, חלק מחברות הליסינג לא יכולות היו לספק את הדרישה.

בד בבד החלה הרפורמה "הירוקה", אותה סקרנו בהרחבה בסקירתנו הקודמת המופיעה באתר זהר גולד.

במסגרת הרפורמה הזו ישתנה שווי השימוש ברכב

מה היה עד כה?

חלוקת הרכבים לפי קבוצות שימוש, בכל קבוצה סכום קבוע שייזקף כשווי

מה מתוכנן לשנת 2010?

על רכבים חדשים שיעלו לכביש החל מ1 בינואר, 2010 יחול שווי שימוש לינארי.

שווי שימוש לינארי הוא חישוב השווי על ידי הכפלה של אחוז מסוים בשווי הרכב.

רצ"ב טבלת שווי שימוש לינארי, לעיונכם:

עלות הרכב העתידית
שווי שימוש חודשי בשנת 2010
שווי שימוש חודשי בשנת 2011
עד 127K
2.19%
2.43%
127K – 135K
2.19%
2.5%
מעל 135K
2.19%
2.6%

בהתאם לסיכום בין נציגי האוצר, המעסיקים והעובדים – גובה אחוז שווי השימוש יבחן מחדש בסוף שנת 2010.

להלן טבלה שפורסמה על ידי רשות המיסים הממחישה את ההבדלים:

מחיר (דגם שכיח)*
קבוצת מחיר
שווי שימוש כיום
2010
2011
שווי משוער בינואר לפי קבוצות**
 
שווי שימוש ליניארי (לפי 2.19% מהמחירון)
שווי משוער בינואר לפי קבוצות***
 
שווי שימוש ליניארי **** (לפי 2.5% מהמחירון)
80,000
1
1,680
2,120
1,750
2,490
2,000
90,000
1
1,680
2,120
1,970
2,490
2,250
95,000
2
1,860
2,330
2,080
2,720
2,380
100,000
2
1,860
2,330
2,190
2,720
2,500
105,000
2
1,860
2,330
2,300
2,720
2,630
110,000
2
1,860
2,330
2,410
2,720
2,750
115,000
2
1,860
2,330
2,520
2,720
2,880
120,000
3
2,630
3,120
2,630
3,510
3,000
130,000
3
2,630
3,120
2,850
3,510
3,250
140,000
4
3,200
3,760
3,070
4,210
3,500
150,000
4
3,200
3,760
3,290
4,210
3,750
175,000
5
4,440
5,210
3,830
5,820
4,380
200,000
5
4,440
5,210
4,380
5,820
5,000
250,000
6
5,720
6,730
5,480
7,530
6,250
300,000
7
7,290
8,620
6,570
9,680
7,500
400,000
7
7,290
8,620
8,760
9,680
10,000
500,000
7
7,290
8,620
10,950
9,680
12,500
 

הסימון בצהוב הוא הנמוך מבין שווי השימוש הקודם (קבוצות) ושוווי השימוש החדש (לינארי).
הביטוי המוכר מעולם הכדורגל "הטבלה לא משקרת" בא לידי ביטוי גם כאן.
יש לשים לב מאוד מה בעצם קרה. מי נפגע?
שווי השימוש יעלה לרכבים הפופולאריים ביותר קבוצה 2 הקלאסית (מרבית רכבי הליסינג היום כלולים בקבוצה זו) ולרכבים היקרים (400,000 ₪ ומעלה)
רכבי המנהלים המצויים כיום על פי רמת המחיר בקבוצות 5 ו -6 לא יפגעו מרמת שווי השימוש אלא ייהנו מהפחתה מסוימת.
אולם, הפגיעה יכולה להגיע ממקום אחר. ראינו לא אחת ספקים המורידים בעשרות אלפי שקלים את מחירי הרכב על מנת שיכנסו לקבוצה 4 או קבוצה 5. הפחתת המחיר והכללת הרכב בקבוצת שימוש נמוכה יותר הפחיתה באופן משמעותי את שווי השימוש. כעת, הפער יהיה קטן הרבה יותר והתמריץ שהיה עד כה להפחתת המחיר יקהה.

מה עושים?
להלן דוגמאות לחלק מהפעילויות הנדרשות:
אינטואיטיבית, צרכני הרכבים בקבוצה 2 הקלאסית שיחליפו את הרכב עוד השנה (הרכב יעלה לכביש לפני 1/1/2010) יזכו לתקופה מסוימת ליהנות משווי השימוש הישן.
המשתמשים ברכבים המסווגים כיום בקבוצה 1 מומלץ להחליף רכבים לאחר 1/1/2010.
רכבי קבוצה 4-5 בסימן שאלה גדול. מחד, שווי השימוש ירד (הלינארי כדאי יותר) מאידך, עלות הליסינג אולי תעלה.

בסקירה זו לא התייחסנו למחיר הליסינג הנוכחי ומה הצפי לשנה הבאה. הסכם הליסינג אותו מחדשים בין אם על ידי לקיחת רכבים חדשים ובין בצורה אחרת צריכים לכלול מנגנון ברור לעדכוני מחיר בהתאם לשינויים שיחולו בשוק ולא להשאיר פרמטר חשוב זה, חשוף.

לשירותכם,
אריק גולד, רו"ח
זהר גולד חיסכון נטו

כתבות נוספות בנושא:
לקראת הרפורמה: הביקוש לרכבי ליסינג עולה וחברות הליסינג מעלות מחירים
ב-10%, דה מארקר, 09/11/2009

מיסוי ירוק, סקירה נרחבת על המיסוי הירוק והיבטיו

לאחר שנים רבות של תכנונים, יוצאת לדרך רפורמה שנויה במחלוקת שנועדה לצמצם את זיהום האויר ובמקביל לשפר את איכות הסביבה. הרפורמה שאמורה להכניס כ 400 מיליון ₪ לקופת המדינה לא תחול על כלי רכב שמשקלם מעל 3.5 טון. עם זאת יינתנו הטבות פחת מוגדלות לרכבים כבדים שאינם מזהמים.

איך זה עובד?

לכל רכב חדש שיעלה על כבישי ישראל יינתן "ציון ירוק" אשר ינוע מ-0 עד ל-400.

הציונים מחולקים ל- 15 דרגות זיהום המזכות את הרוכש בהקלות במס הקנייה כמפורט ע"פ הטבלה המצורפת.

עליה לצורך ירידה?

כחלק מהרפורמה למיסוי הירוק, יוגדל מס הרכישה של רכב חדש ל-90% (במקום 72%), וינתן "פרס" – זיכוי מס – בהתאם לקבוצת הזיהום (ראה טבלה א').

מכוניות היברידיות (משולבות בנזין- חשמל) בעלות מנוע בנפח של עד 3.0 ליטרים, אשר יקבלו "ציון ירוק" של עד 130, יזכו להקלות מס משמעותיות, ויוטל עליהן מס של 30% (במקום 92%) עד שנת 2012. על מכוניות בעלות מנוע חשמלי בלבד יוטל מס נמוך עוד יותר, בגובה 10% משווי הרכב. כיוון שההנחות הן בסכום קבוע מראש, אך העלאת המס היא יחסית, מכוניות יקרות יספגו העלאות מחירים.

שתי טכנולוגיות יזכו לעידוד מיוחד: המס על מכוניות היברידיות יושווה למס קנייה של רכבים רגילים ויועלה מ 30% עד 72% בהדרגה עד שנת 2015 . על מכוניות שלא מזהמות כלל (חשמליות) יוטל כאמור שיעור מס של 10% בלבד.

כמה ירוקה המכונית שלך?

ה"ציון הירוק" יקבע על פי נוסחה אשר כוללת 5 פרמטרים שונים: פליטות פחמן חד חמצני (CO), פחמימנים (HC), חלקיקים (PM), תחמוצות חנקן (NOX) ופחמן דו חמצני (CO2), כאשר לכל מרכיב נקבעת חשיבות שונה בשקלול הציון הסופי.

יש לציין כי מדובר ביוזמה ייחודית לישראל, שכן בחקיקה דומה באירופה נכללת בעיקר פליטת הפחמן הדו-חמצני בשקלול הסופי.

מתי ואיך?

התקנות החדשות יחולו על כל רכב חדש הנרשם החל מה-1 לאוגוסט 2009, והן מתייחסות גם למכוניות המיובאות ביבוא אישי. על היבואנים תהיה חובה לציין את הציון הירוק וקבוצת הזיהום, יחד עם צריכת הדלק הממוצעת של הרכב, בכל פרסום מכל סוג שהוא.כמו כן, הנתונים יוטבעו ברישיון הרכב ויפורסמו באתר משרד התחבורה.

לא תהיה השפעה ישירה על רכב שכבר נעים על כבישי ישראל או שישוחררו מהמכס עד 31 ביולי שנה זו.

ומה עם שווי המס ברכב הצמוד?

לגבי כלי רכב שירשמו לראשונה החל מ 1 בינואר 2010 – שווי השימוש ברכב יוגדר כאחוז ממחיר הרכב באופן ליניארי. ככול שהרכב הוגדר כמזהם פחות – כך שווי השימוש בגינו יהיה נמוך יותר.

לגבי רכב קיים, שיטת השווי לא תשתנה.

ניקוד נמוך יותר ← מס קניה נמוך יותר ← מחיר לצרכן נמוך יותר ← "שווי שימוש ליניארי" נמוך יותר.

שווי שימוש ליניארי באחוזים:

עלות הרכב העתידית
שווי שימוש חודשי בשנת 2010    
שווי שימוש חודשי בשנת 2011    
עד 127K
2.19%
2.43%
127K – 135K
2.19%
2.5%
מעל 135K
2.19%
2.6%
 
בהתאם לסיכום בין נציגי האוצר, המעסיקים והעובדים – גובה אחוז שווי השימוש יבחן מחדש בסוף שנת 2010. סכומי הזקיפה יפורסמו באתר רשות המסים עבור כל דגם.

ואם אנחנו ממש ירוקים?
מוצע שלרכב היברידי ורכב נטול פליטות יחושב שוווי השימוש הליניארי לפי שיעור שווי השימוש כאמור לעיל, תוך הפחתת 500 ש"ח מסכום הזקיפה. להבדיל ממס קניה, הפחתה זו תינתן ללא קשר לנפח מנוע/דרגת הזיהום. הוראה זו תהיה בתוקף כהוראת שעה עד תום שנת 2014.

ההשפעות על הענף:
לאחר שנים של מחירים אחידים, נראה תחרות מחירים בענף. מותגים מסוימים יציעו מחירים תחרותיים כדי להגדיל את נתח השוק שלהם; מותגים אחרים יוכלו לקחת פרמיה בזכות השם והמוניטין שלהם. ההערכות הן שהרפורמה תגדיל את נתח השוק של מכוניות קטנות וזולות, שבשיטת הקבוצות כיום מחירן היה קרוב מאוד לאלה של המשפחתיות.

המרוויחים: יבואני המכוניות הקטנות והזולות יחסית, כמו סמל"ת (יבואנית פיאט), מכשירי תנועה (יבואנית סוזוקי) וטלקאר (דייהטסו).

המפסידים: ככל הנראה חברות הליסינג, שלא יוכלו לקבל הנחות בשיעור דומה לזה של כיום.

הצרכן הפרטי : ייהנה ממחירים טובים יותר ומתחרות אמיתית, וייתכן שגם ממבחר גדול יותר של דגמים וגרסאות.

הרפורמה בבטיחות:
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יוזמת תקן בטיחות מינימלי למכוניות הנמכרות בישראל. ב-2010 תחויב כל מכונית להימכר עם מערכת יציבות, ולאחר מכן תהיה חובה למספר מינימלי של כריות בטיחות, בתחילה ארבע ואחר כך שש. מתי זה יקרה? 2010.

ההשפעות על הענף: רוב היבואנים יוכלו לעמוד בתקני הבטיחות החדשים. עם זאת, יש מכוניות שלא מצוידות בבקרת יציבות (מסחריות, למשל), ולא ברור אם יצרנים מסין ומהודו יוכלו לעמוד בתקן החדש.

הצרכן הפרטי: ייהנה ממכוניות בטוחות יותר .

ההשלכות על החברות:
שיעור שווי שימוש שנקבע הינו 2.19% בשנת 2010 החל מינואר 2010 והחל מינואר 2011 שווי השימוש יהיה 2.5%. מכוניות שנרכשו לפני 1 לינואר 2010 יישארו בשיטת שווי רכב הישן (שיטת הקבוצות) . שווי רכב יעלה, מצב שיעמיס עלות נוספת על העובד ויעמיס עלות נוספת על החברה במקרים בהם החברה מגלמת את שווי הרכב.
ההשלכה המהותית הינה בתחום המיסוי הירוק. מכוניות משפחתיות ובמיוחד מכוניות יוקרתיות יותר עם נפח מנוע גדול (מכוניות שנמצאות היות בקבוצה 4) לגביהן,שיעור מס הקניה יעלה מ 72% ל 90%. כך למשל רכב ששווה היום 147 אש"ח יעלה בכ 10,000 ₪. לנ"ל השלכה ישירה גם על שווי השימוש וגם על עלות ישירה של המכונית.
לרכבים קטנים יהיה יתרון עקב המיסוי הירוק. יש לשקול לקבוע דרגות זכאות רכב ולהכניס לחברה גם מכוניות קטנות אשר כאמור עלותן עוד צפויה לרדת.
יש לשקול לרכוש מכוניות היברידיות עקב היתרון במיסוי בגינן. לא צפויה העלאה של מס קניה מעבר ל 72%.
מה עושים?
להערכתנו מוצע לשקול את הפעולות הבאות:
החלפת רכבים עד ליום 1 באוגוסט, 2009 – מניעת עלית מחיר הרכב ובעקבותיו מחיר הליסינג
החלפת רכבים עד לסוף שנה זו – מניעת החלת שווי השימוש החדש (אם כי, יש להמתין לראות מה יחליט לבסוף האוצר)
הפחתה של רכבי קבוצה 2 לרכבים קטנים יותר (ירוקים יותר) חסכון בעלויות הליסינג וחיסכון בדלק
מי שרוכש לצי שלו רכבים ירוקים, מומלץ להערכתנו דווקא להקפיא את הרכישות עד לתחילת הרפורמה
מוצע לשקול ליסינג רכבים יד שניה שעלו לכביש לפני 1 באוגוסט, 2009.

נספחים:
מס קניה. פירוט החלוקה לדרגות זיהום והתמריצים המוצעים
טבלאות ציון ירוק
כתבה מעתון ידיעות אחרונות באשר לשינוי צפוי במחירי הרכבים

נשמח לעמוד לרשותכם להבהרות נוספות ולכל שאלה שתעלה בנושא.

בברכה,
אריק גולד, רו"ח
זהר גולד חיסכון נטו

טבלה א' – מס קניה. פירוט החלוקה לדרגות זיהום והתמריצים המוצעים
דרגת זיהום
ציון ירוק
שיעור מס קניה
הפחתה קצובה  (בש"ח)
1
0-50
10%-30%
 
2
51-130
30%-92%
 
51-130
92%
15,000
3
131-150
13,750
4
151-170
12,000
5
171-175
10,500
6
176-180
9,250
7
181-185
8,250
8
186-190
7,250
9
191-195
6,500
10
196-200
5,500
11
201-205
5,000
12
206-210
4,000
13
211-220
3,250
14
221-250
2,000
15
251-400
 

טיפים לחסכון בעלויות השכר למעסיק

על מעסיק לערוך ברור מקיף עם מומחה בתחום דיני העבודה בדבר הזכויות המגיעות לעובדיו, וזאת בטרם חתימת חוזה עבודה וניהול משא ומתן. על מערכת יחסי עבודה חלים מקורות רבים הממלאים תוכן את "חוזה העבודה" בין הצדדים בין אם הדבר נכתב או לא נכתב – למשל:

1.1 חקיקת המגן בדיני עבודה – כמו: חופשה שנתית, פיצויי פיטורים, עבודת נשים, עבודת נוער, הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות, שכר מינימום, הגנת השכר, שעות עבודה ומנוחה וכיוצ"ב.

1.2 הסכמים קיבוציים ענפיים – ישנם ענפי עבודה בהם חלים הסכמי עבודה קיבוציים ענפיים המעניקים זכויות יתר לעובדים על אלה המצויות בחוקי העבודה, למשל, – זכות לקרנות פנסיה, זכויות חופשה והבראה, עודפות וכיוצ"ב. בענפים כמו – עץ, בנין, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה, פלסטיקה, מלאכה ותעשיה וכיוצ"ב. הסכמים אלה חלים על מעסיקים החברים בארגוני מעבידים.

1.3 צווי הרחבה ענפיים – שר העבודה הרחיב חלק מהוראותיהם של ההסכמים הקיבוציים הענפיים על כלל עובדי אותו ענף.

1.4 הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסכמים שנחתמו בין מעביד לבין נציגות עובדיו במקום עבודה ספציפי המקנים זכויות יתר לעובדיו.

1.5 צווי הרחבה כללים – הוצאות נסיעה, דמי הבראה ותוספת יוקר.

1.6 נוהג במקום עבודה – כמו מתנת חג, שכר מלא החל מיום מחלה ראשון וכו'.

מעסיק שמודע לזכויות אותן הוא חייב לתת לעובדיו בהתאם לכל המקורות הנ"ל, יכול לכלכל את צעדיו בהתאם – לדעת מה להשאיר למו"מ, על מה להתחייב בתחילת ההעסקה ועל מה בשלב מאוחר יותר כמותנה בתפקוד העובד וכו'.

ישנם מעסיקים שמתחייבים מראש לתנאים שאין מחובתם לתת לעובד, לפחות לא בשלב הראשוני, והתניה של אותן זכויות בתפקודים / ביצועים שונים יכולה להועיל מאוד למעסיק.

למעסיק אין כל יתרון בהתחייבות מול עובד בחוזה העסקה לתקופה קצובה מראש, שכן במקרה בו יתברר למעסיק, מסיבה כלשהיא, כי אינו מעוניין בשרותי העובד, יהיה עליו לשלם לאותו עובד פיצוי על הפרת חוזה לתקופה קצובה מראש בשיעור יתרת המשכורת עד לתום תקופת החוזה. ניתן ליצור בחוזה העבודה התחייבות לתקופה קצובה רק מצידו של העובד.

למעסיק לא כדאי להתחייב כלפי עובד בחוזה עבודה על תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין ולהתפטרות. ניתן, בנסיבות מסוימות, לדרוש מעובד הודעה מוקדמת ארוכה יותר מזו שהחוק מחייב, (בהתחשב בסוג התפקיד ובתקופת ההכשרה ), מבלי שהמעביד יתחייב בכך במקביל.

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים שנת עבודה. ישנם מעסיקים שנוהגים לשלם דמי הבראה מידי חודש (על מנת להקל עליהם את העומס בסוף שנה), אך לא מומלץ לעשות זאת בשנה הראשונה של העובד במקום עבודתו, כיון שאם מסיבה כל שהיא לא ישלים את שנת העבודה יאבד את הסכום ששולם. אם בכל זאת מעסיק מעדיף לשלם לעובד גם בשנתו הראשונה דמי הבראה מידי חודש, עליו להחתים את העובד מראש, שאם מסיבה כל שהיא לא יסיים שנת עבודה – הוא מתיר למעסיק לקזז מכל סכום שיהיה על המעסיק להעביר לו (לרבות יתרות שכר עבודה וכו…) את דמי ההבראה ששולמו לו ביתר.

בהתאם לחוק הגנת השכר, המועד לתשלום שכר עבודה הוא ברוב המקרים תום החודש שבעדו הוא משתלם, אך ניתן בכל זאת לדחות את מועד תשלום השכר עד ליום התשיעי בחודש שלאחר מכן, שכן עד מועד זה השכר אינו נחשב כמולן. כשמשלמים את השכר עד ה – 10 לחודש, מדובר בהלנת שכר של 10 ימים – עליהם עובד יכול לדרוש פיצוי הלנת שכר (ששיעורם גבוה מאוד).

מומלץ למעסיקים לתת לעובדים חופשה שנתית בת 7 ימים רצופים לפחות, שכן רק אז הם יוכלו לנכות גם את המנוחה השבועית (שישי ושבת) ממכסת החופשה השנתית של העובד. (כלומר, בהתאם לחוק ולפסקי הדין, לעובד בשנה הראשונה מגיעים 14 ימי עבודה ולא 10 או 12 נטו כפי שנוהגים לחשוב בטעות, ובכך ניתן ל"חסוך" את 4 הימים באופן הנ"ל).

*** באדיבות עו"ד הילה פורת מתמחה בדיני עבודה