מיסוי ירוק, סקירה נרחבת על המיסוי הירוק והיבטיו

לאחר שנים רבות של תכנונים, יוצאת לדרך רפורמה שנויה במחלוקת שנועדה לצמצם את זיהום האויר ובמקביל לשפר את איכות הסביבה. הרפורמה שאמורה להכניס כ 400 מיליון ₪ לקופת המדינה לא תחול על כלי רכב שמשקלם מעל 3.5 טון. עם זאת יינתנו הטבות פחת מוגדלות לרכבים כבדים שאינם מזהמים.

איך זה עובד?

לכל רכב חדש שיעלה על כבישי ישראל יינתן "ציון ירוק" אשר ינוע מ-0 עד ל-400.

הציונים מחולקים ל- 15 דרגות זיהום המזכות את הרוכש בהקלות במס הקנייה כמפורט ע"פ הטבלה המצורפת.

עליה לצורך ירידה?

כחלק מהרפורמה למיסוי הירוק, יוגדל מס הרכישה של רכב חדש ל-90% (במקום 72%), וינתן "פרס" – זיכוי מס – בהתאם לקבוצת הזיהום (ראה טבלה א').

מכוניות היברידיות (משולבות בנזין- חשמל) בעלות מנוע בנפח של עד 3.0 ליטרים, אשר יקבלו "ציון ירוק" של עד 130, יזכו להקלות מס משמעותיות, ויוטל עליהן מס של 30% (במקום 92%) עד שנת 2012. על מכוניות בעלות מנוע חשמלי בלבד יוטל מס נמוך עוד יותר, בגובה 10% משווי הרכב. כיוון שההנחות הן בסכום קבוע מראש, אך העלאת המס היא יחסית, מכוניות יקרות יספגו העלאות מחירים.

שתי טכנולוגיות יזכו לעידוד מיוחד: המס על מכוניות היברידיות יושווה למס קנייה של רכבים רגילים ויועלה מ 30% עד 72% בהדרגה עד שנת 2015 . על מכוניות שלא מזהמות כלל (חשמליות) יוטל כאמור שיעור מס של 10% בלבד.

כמה ירוקה המכונית שלך?

ה"ציון הירוק" יקבע על פי נוסחה אשר כוללת 5 פרמטרים שונים: פליטות פחמן חד חמצני (CO), פחמימנים (HC), חלקיקים (PM), תחמוצות חנקן (NOX) ופחמן דו חמצני (CO2), כאשר לכל מרכיב נקבעת חשיבות שונה בשקלול הציון הסופי.

יש לציין כי מדובר ביוזמה ייחודית לישראל, שכן בחקיקה דומה באירופה נכללת בעיקר פליטת הפחמן הדו-חמצני בשקלול הסופי.

מתי ואיך?

התקנות החדשות יחולו על כל רכב חדש הנרשם החל מה-1 לאוגוסט 2009, והן מתייחסות גם למכוניות המיובאות ביבוא אישי. על היבואנים תהיה חובה לציין את הציון הירוק וקבוצת הזיהום, יחד עם צריכת הדלק הממוצעת של הרכב, בכל פרסום מכל סוג שהוא.כמו כן, הנתונים יוטבעו ברישיון הרכב ויפורסמו באתר משרד התחבורה.

לא תהיה השפעה ישירה על רכב שכבר נעים על כבישי ישראל או שישוחררו מהמכס עד 31 ביולי שנה זו.

ומה עם שווי המס ברכב הצמוד?

לגבי כלי רכב שירשמו לראשונה החל מ 1 בינואר 2010 – שווי השימוש ברכב יוגדר כאחוז ממחיר הרכב באופן ליניארי. ככול שהרכב הוגדר כמזהם פחות – כך שווי השימוש בגינו יהיה נמוך יותר.

לגבי רכב קיים, שיטת השווי לא תשתנה.

ניקוד נמוך יותר ← מס קניה נמוך יותר ← מחיר לצרכן נמוך יותר ← "שווי שימוש ליניארי" נמוך יותר.

שווי שימוש ליניארי באחוזים:

עלות הרכב העתידית
שווי שימוש חודשי בשנת 2010    
שווי שימוש חודשי בשנת 2011    
עד 127K
2.19%
2.43%
127K – 135K
2.19%
2.5%
מעל 135K
2.19%
2.6%
 
בהתאם לסיכום בין נציגי האוצר, המעסיקים והעובדים – גובה אחוז שווי השימוש יבחן מחדש בסוף שנת 2010. סכומי הזקיפה יפורסמו באתר רשות המסים עבור כל דגם.

ואם אנחנו ממש ירוקים?
מוצע שלרכב היברידי ורכב נטול פליטות יחושב שוווי השימוש הליניארי לפי שיעור שווי השימוש כאמור לעיל, תוך הפחתת 500 ש"ח מסכום הזקיפה. להבדיל ממס קניה, הפחתה זו תינתן ללא קשר לנפח מנוע/דרגת הזיהום. הוראה זו תהיה בתוקף כהוראת שעה עד תום שנת 2014.

ההשפעות על הענף:
לאחר שנים של מחירים אחידים, נראה תחרות מחירים בענף. מותגים מסוימים יציעו מחירים תחרותיים כדי להגדיל את נתח השוק שלהם; מותגים אחרים יוכלו לקחת פרמיה בזכות השם והמוניטין שלהם. ההערכות הן שהרפורמה תגדיל את נתח השוק של מכוניות קטנות וזולות, שבשיטת הקבוצות כיום מחירן היה קרוב מאוד לאלה של המשפחתיות.

המרוויחים: יבואני המכוניות הקטנות והזולות יחסית, כמו סמל"ת (יבואנית פיאט), מכשירי תנועה (יבואנית סוזוקי) וטלקאר (דייהטסו).

המפסידים: ככל הנראה חברות הליסינג, שלא יוכלו לקבל הנחות בשיעור דומה לזה של כיום.

הצרכן הפרטי : ייהנה ממחירים טובים יותר ומתחרות אמיתית, וייתכן שגם ממבחר גדול יותר של דגמים וגרסאות.

הרפורמה בבטיחות:
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יוזמת תקן בטיחות מינימלי למכוניות הנמכרות בישראל. ב-2010 תחויב כל מכונית להימכר עם מערכת יציבות, ולאחר מכן תהיה חובה למספר מינימלי של כריות בטיחות, בתחילה ארבע ואחר כך שש. מתי זה יקרה? 2010.

ההשפעות על הענף: רוב היבואנים יוכלו לעמוד בתקני הבטיחות החדשים. עם זאת, יש מכוניות שלא מצוידות בבקרת יציבות (מסחריות, למשל), ולא ברור אם יצרנים מסין ומהודו יוכלו לעמוד בתקן החדש.

הצרכן הפרטי: ייהנה ממכוניות בטוחות יותר .

ההשלכות על החברות:
שיעור שווי שימוש שנקבע הינו 2.19% בשנת 2010 החל מינואר 2010 והחל מינואר 2011 שווי השימוש יהיה 2.5%. מכוניות שנרכשו לפני 1 לינואר 2010 יישארו בשיטת שווי רכב הישן (שיטת הקבוצות) . שווי רכב יעלה, מצב שיעמיס עלות נוספת על העובד ויעמיס עלות נוספת על החברה במקרים בהם החברה מגלמת את שווי הרכב.
ההשלכה המהותית הינה בתחום המיסוי הירוק. מכוניות משפחתיות ובמיוחד מכוניות יוקרתיות יותר עם נפח מנוע גדול (מכוניות שנמצאות היות בקבוצה 4) לגביהן,שיעור מס הקניה יעלה מ 72% ל 90%. כך למשל רכב ששווה היום 147 אש"ח יעלה בכ 10,000 ₪. לנ"ל השלכה ישירה גם על שווי השימוש וגם על עלות ישירה של המכונית.
לרכבים קטנים יהיה יתרון עקב המיסוי הירוק. יש לשקול לקבוע דרגות זכאות רכב ולהכניס לחברה גם מכוניות קטנות אשר כאמור עלותן עוד צפויה לרדת.
יש לשקול לרכוש מכוניות היברידיות עקב היתרון במיסוי בגינן. לא צפויה העלאה של מס קניה מעבר ל 72%.
מה עושים?
להערכתנו מוצע לשקול את הפעולות הבאות:
החלפת רכבים עד ליום 1 באוגוסט, 2009 – מניעת עלית מחיר הרכב ובעקבותיו מחיר הליסינג
החלפת רכבים עד לסוף שנה זו – מניעת החלת שווי השימוש החדש (אם כי, יש להמתין לראות מה יחליט לבסוף האוצר)
הפחתה של רכבי קבוצה 2 לרכבים קטנים יותר (ירוקים יותר) חסכון בעלויות הליסינג וחיסכון בדלק
מי שרוכש לצי שלו רכבים ירוקים, מומלץ להערכתנו דווקא להקפיא את הרכישות עד לתחילת הרפורמה
מוצע לשקול ליסינג רכבים יד שניה שעלו לכביש לפני 1 באוגוסט, 2009.

נספחים:
מס קניה. פירוט החלוקה לדרגות זיהום והתמריצים המוצעים
טבלאות ציון ירוק
כתבה מעתון ידיעות אחרונות באשר לשינוי צפוי במחירי הרכבים

נשמח לעמוד לרשותכם להבהרות נוספות ולכל שאלה שתעלה בנושא.

בברכה,
אריק גולד, רו"ח
זהר גולד חיסכון נטו

טבלה א' – מס קניה. פירוט החלוקה לדרגות זיהום והתמריצים המוצעים
דרגת זיהום
ציון ירוק
שיעור מס קניה
הפחתה קצובה  (בש"ח)
1
0-50
10%-30%
 
2
51-130
30%-92%
 
51-130
92%
15,000
3
131-150
13,750
4
151-170
12,000
5
171-175
10,500
6
176-180
9,250
7
181-185
8,250
8
186-190
7,250
9
191-195
6,500
10
196-200
5,500
11
201-205
5,000
12
206-210
4,000
13
211-220
3,250
14
221-250
2,000
15
251-400