שלבי הפעילות בתחום החסכון בעלויות:

  • איסוף חומר רלוונטי
  • ניתוח ובחינת מערך ההתקשרויות בארגון, לרבות בחינה פרטנית של החשבוניות הרלוונטיות לכל נושא שנבדק
  • הגשת דוחות לכל תחום שנבדק, כולל:

o        ניתוח המצב הקיים

o        ערכים כספיים וכמותיים בהתאם לנושא שייבדק

o        המלצות לשינוי

  • החלטה משותפת על נושאים להמשך טיפול
  • מו"מ מול ספקים (קיימים או חדשים, בהתאם למתווה המוסכם) לבד או יחד עם החברה
  • איסוף, ריכוז וניתוח תשובות הספקים
  • יישום ההמלצות בשיתוף עם החברה
  • בדיקה תקופתית מידי 6 חודשים