הליך העבודה 

הידע, הניסיון הרב והביטחון שנצברו ביכולת צוות החברה להביא לכך שהלקוחות ייהנו מהטבות וחסכון משמעותי בעלויות, איפשרו מודל עיסקי לפיו התמורה בגין שירותי המשרד מחושבת על בסיס הצלחה בפועל בלבד. בנוסף, החברה בודקת את ביצועי העבר ובוחנת אם נדרשים החזרים בגין טעויות בהתחשבנות מול ספקים או בשל אי עמידה בהסכם מצידם.

עיקר כוחו של המשרד נובע מהעובדה שאנשיו מנהלים במקביל מספר רב של משאים ומתנים עבור לקוחותיו מול מספר מוגבל של ספקים. פעילות זו מאפשרת יכולת השוואה רוחבית (BENCHMARK) כך שהידע בכל נקודת זמן לגבי התעריפים האופטימאליים שניתן להגיע אליהם הינו זמין ומושלם.

כחלק מהעבודה אנשי הארגון נחשפים לשיטות עבודה וטכנולוגיות חדשות המיושמות אצל הלקוחות ואשר ניתן לשכפל אותן ללקוחות אחרים באופן שיוזיל את העלויות.

השרותים הניתנים על ידי המשרד אינם מטילים עומס על החברה ומצריכים מינימום תשומת לב מצד ההנהלה. הנתונים הדרושים לצורך העבודה הינם בעיקר הסכמים וחשבוניות מהספקים. הזמן הדרוש לאיסוף החומר ולפגישות עם הספקים השונים אינו מהותי ובטל בשישים אל מול פוטנציאל החסכון.

אנו בעלי ניסיון של למעלה מעשרים שנה בתחומי חיסכון שונים, יצירתיים ופורצי דרך באופי הפתרונות המוצעים. יתרונו הבולט של משרדינו הוא במידע ובידע הרב והעדכני הנמצא ברשותנו, וביכולתנו לתרגם מידע זה לחיסכון משמעותי וארוך טווח עבור הלקוח.